Με το Runtime Scheduler, είναι πλέον πιο εύκολο από ποτέ να προγραμματίσετε όλους τους χρόνους μετάδοσης του Host σας.
Δεν είναι απαίτηση για DJ / Host να βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.

Μόλις προσθέσετε ένα πρόγραμμα μετάδοσης για ένα συγκεκριμένο Dj / Host, η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα, στην καθορισμένη ώρα έναρξης και στη συνέχεια αποσυνδεθείτε στην καθορισμένη ώρα λήξης.

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο ποσό του κεντρικού υπολογιστή που μπορεί να προστεθεί στο σύστημα ή στον αριθμό των προγραμμάτων που μπορούν να αντιστοιχιστούν σε έναν κεντρικό υπολογιστή.

Η χειροκίνητη σύνδεση και αποσύνδεση είναι πλέον παρελθόν. Το Zerhex BRIDGE G1 φροντίζει για όλες τις αυτόματες εκπομπές και προγραμματισμούς.